Lời bài hát
Hợp âm BỐN CHỮ LẮM  Hợp âm dạo (Capo I.):  Yêu là đau, thương là đau sao chờ mong Người đi về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào. Tay cầm tay, thương là thương Sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao Người có đi xa tận phương trời. Nắng trong mưa tìm nhau Chờ một ngày yêu thương lả lơi Nói cho nhau một câu Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng Trái tim thôi ngủ yên Để từng đêm ta say triền miên Để đêm nay ngừng trôi Một mình anh nơi đây vẫn thao thứcYêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm... Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm... Ai chờ... mong chờ... em chờ đợi anh Na na na na na na na...Na na na na na, na na na na na na na Na na na na na, na na na na Na na na na na na naNa na na na na, na na na na Na na na na na na na    Yêu là đau, thương là đau sao chờ mong Người đi về đâu vẫn nhớ về Tình là có không khi nào. Tay cầm tay, thương là thương Sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao Người có đi xa tận phương trời. Nắng trong mưa tìm nhau Chờ một ngày yêu thương lả lơi Nói cho nhau một câu Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng Trái tim thôi ngủ yên Để từng đêm ta say triền miên Để đêm nay ngừng trôi Một mình anh nơi đây vẫn thao thứcYêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm... Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm... Ai chờ... mong chờ... em chờ đợi anh Na na na na na na na...Na na na na na, na na na na na na na Na na na na na, na na na na Na na na na na na naNa na na na na, na na na na Na na na na na na na

Sheet nhạc bài: BỐN CHỮ LẮM

Hợp âm