Hợp âm BIẾT ĐẾN THUỞ NÀO Hợp âm dạo (Đức Huy): [Gb] | [A] | [A] | [D][D] | [A] | [A] | [Dbm][G] | [D] | [D] | [A][B][Em] [Esus4] [Gbm] | [A][A] | [D] | [Dm] | [A][A][Dbm] [G] | [D] | [D][A] | [Esus4] | [A]......