Lời bài hát

 

Hợp âm dạo (Kasim Hoàng Vũ - Ballad):

Anh  xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ 
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.

ĐK:
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím.

Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến 
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả vì em.

Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ 
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.

ĐK:
Gió âm thầm không nói
Mà sao vnúi phải mòn 
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím.

Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến 
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả vì em 

       

     

Anh  xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẩn thờ 
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn.

ĐK:
Gió âm thầm không nói
Mà sao vnúi phải mòn 
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím.

Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến 
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả vì em.

ĐK:
Gió âm thầm không nói
Mà sao vnúi phải mòn 
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím.

Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến 
Dù sóng đã làm anh...
Nghiêng ngả vì... em.

Sheet nhạc bài: BIỂN NỖI NHỚ VÀ EM

Hợp âm

Bien noi nho va em 01_1024