Lời bài hát
Hợp âm BIỂN NGHÌN THU Ở LẠIIntro : Biển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển Đừng đánh nhau ơi biển sẽ tàn phai Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát Biển là em ngọt đắng trùng khơi. Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùiBiển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển Đừng đánh nhau ơi biển sẽ tàn phai Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát Biển là em ngọt đắng trùng khơi.Biển đánh  bờ xôn xao bờ đánh biển Đừng đánh  nhau ơi biển sẽ tàn phai Đừng gạch  tên vì yêu đừng xé  nát Biển là  em ngọt đắng trùng  khơi. Biển nghìn  thu ở lại, nghìn  thu ngậm  ngùi Biển đánh  bờ xôn xao bờ đánh biển Đừng đánh  nhau ơi biển sẽ tàn phai Đừng gạch  tên vì yêu đừng xé  nát Biển là  em ngọt đắng trùng  khơi. Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi. Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi.

Sheet nhạc bài: BIỂN NGHÌN THU Ở LẠI

Hợp âm

Bien nghin thu o lai_001