Sheet nhạc bài: BÈO DẠT MÂY TRÔI

Hợp âm

11-beo-dat-may-troi_001

Lời bài hát

BÈO DẠT MÂY TRÔI - Anh Khang & Quang Thắng
Nhịp: 2/4, tempo: 570, điệu: Beguine
=====
 Hợp âm dạo ( Blues- Capo I.):
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt
Mây í i ì... trôi,
Chim ca, tang tính tình... í i ì..., cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi,
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh...
Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu
Thương nhớ... ờ ơ... ai
Sao rơi... đêm sắp tàn trăng tà
Cành tre đưa trước gió làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...
Mòn mỏi chim bay chốn nơi nao
Anh ơi, em ngóng đợi mỏi mòn
thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu. 
   
 
Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu
Thương nhớ... ờ ơ... ai
Sao rơi... đêm sắp tàn trăng tà
Cành tre đưa trước gió làn gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu...
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu...