Hợp âm BÈO DẠT MÂY TRÔI  Hợp âm dạo (Anh Khang & Quang Thắng – Capo I.): [G] | [G] | [Dm] | [Em7] | [C] | [G] | [D] | [G] [G] Bèo dạt mây trôi, chốn xa [Dsus4] xôi, Anh [Bm] ơi, em vẫn [C] đợi… í i ì… bèo [Dsus4] dạt [G] Mây......