Lời bài hát
BÈO DẠT MÂY TRÔI - Anh Khang & Quang ThắngNhịp: 2/4, tempo: 570, điệu: Beguine Hợp âm dạo ( Blues- Capo I.):Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt Mây í i ì... trôi, Chim ca, tang tính tình... í i ì..., cao vời Ngậm một tin trông, hai tin đợi, Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh...Một mảnh trăng treo, suốt năm canh, Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu Thương nhớ... ờ ơ... ai Sao rơi... đêm sắp tàn trăng tà Cành tre đưa trước gió làn gió la đà Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...Mòn mỏi chim bay chốn nơi nao Anh ơi, em ngóng đợi mỏi mòn thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu.     Một mảnh trăng treo, suốt năm canh, Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu Thương nhớ... ờ ơ... ai Sao rơi... đêm sắp tàn trăng tà Cành tre đưa trước gió làn gió la đà Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu...Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu...

Sheet nhạc bài: BÈO DẠT MÂY TRÔI

Hợp âm

11-beo-dat-may-troi_001