Hợp âm dạo (Như Quỳnh & Nguyễn Hưng): [D] | [Bm]-[D] | [Bm] | [Em] | [A]-[D] [Gbm/Db] | [Gbm/Db] | [Asus4] | [A] | [D] [Dsus4] | [D] | [Bm] | [E] | [Bm] | [Em][A]-[D] | [D] 1. Biển [Bm] vẫn dạt [A] dào làm sao [Bm] quên Tháng năm xưa đẹp......