Lênh [C] đênh theo gió hồn về [Am] đâu Chơi [Dm] vơi trong khúc nhạc vương [G7] sầu Mùa xuân [C] đến mơ giáng em [Am] về, Nụ cười đê [Dm] mê, bên làn tóc [G7] thề Mênh [C] mang thương nhớ trôi về [Am] đâu Xa [Dm] em anh nhớ mùa trăng [G7] nào......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files04/Ben_dan_xuan-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]