Lời bài hát
 Bến ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly Gió cuốn muôn phương về đây Thấy bóng người về hay chăng? Xa nhau bến xưa ngày ấy Anh đi thế thôi từ đây Sầu chết bên lòng, hồn nặng nhớ mong Biết đi sầu em mong, nhưng ngàn dân đang ngóng Dưới trời gió mưa, làn gió chiều đưa Xa nhau bến xưa ngày ấy Anh như bóng mây hồng trôi Về chốn xa vời, lòng nặng nhớ mong Cố quên sầu thương đi, anh nguyền đi theo gió Chớ buồn khóc chi, càng khổ người đi Bến ấy chiều sương chờ mong Vấn vương lòng ta Gió cuốn mây trôi về đâu Cố nén Bm sầu lòng bao nămCố quên sầu thương đi, anh nguyền đi theo gió Chớ buồn khóc chi, càng khổ người đi Bến ấy chiều sương chờ mong Vấn vương lòng ta Gió cuốn mây trôi về đâu Cố nén Bm sầu lòng bao năm

Sheet nhạc bài: BẾN CŨ

Hợp âm