Intro (Lê Hiếu): [C] | [C] | [F] | [F] | [C] | [C] | [F][Esus4] Bây [C] giờ tháng [Bm] mấy [E]… rồi [Am7] hỡi em? [Am] Lênh [Em7] đênh ngàn [D7] mây trôi êm [C] đềm [Am] Chiều [Dm] nay nếu [Fm] em đừng hờn [D/Gb] dỗi, [Am] Cách nhau một lời [Dm] thôi Tâm [Em] hồn mình đâu lẻ [Dm] loi. [Dm] Bây [C] giờ tháng [E] mấy rồi [Am] hỡi......