Sheet nhạc bài: BÂY GIỜ THÁNG MẤY

Hợp âm

Lời bài hát

BÂY GIỜ THÁNG MẤY - Lê Hiếu
Intro (Bossa Nova):
Bây giờ tháng  mấy ... rồi  hỡi em? 
Lênh đênh ngàn mây trôi êm  đềm 
Chiều nay nếu em đừng hờn  dỗi,
 Cách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ loi. 
Bây giờ tháng  mấy rồi  hỡi em? 
Anh đi tìm màu hoa em  cài 
Chiều nay nhớ em rồi và  nhớ
Áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ -
Mai  đây anh đưa em đi về,
Mưa  giăng chiều nắng tàn
Cho buốt  lạnh chúng mình. --
Em ơi, thôi đừng  hờn anh  nữa 
Nhìn nhau  buồn vời vợi,
Để  mùa đông buốt giá bờ  vai  mềm.
Bây  giờ  tháng mấy rồi  hỡi em? 
Anh đi tìm mùa  xuân trên  đời -
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
Mắt em đẹp trời sao
 Cho mình thương nhớ nhau.
--  - -  -
        -  
Bây giờ tháng  mấy rồi  hỡi em? 
Anh đi tìm màu hoa em  cài 
Chiều nay nhớ em rồi và  nhớ
Áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ -
Mai  đây anh đưa em đi về,
Mưa  giăng chiều nắng tàn
Cho buốt  lạnh chúng mình. --
Em ơi, thôi đừng  hờn anh  nữa 
Nhìn nhau  buồn vời vợi,
Để  mùa đông buốt giá bờ  vai  mềm.
Bây  giờ  tháng mấy rồi  hỡi em? 
Anh đi tìm mùa  xuân trên  đời -
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
Mắt em đẹp trời sao
 Cho mình thương nhớ nhau.