Hợp âm dạo (Như Quỳnh & Trường Vũ): [Em] | [Am] | [Em] | [Em][Am] | [Am] | [Em] | [Em] [D] | [Bm] | [D] | [D][D] | [Bm] | [Em] | [Bm] | [Em] | [Em] Hỏi em [Em] rằng em ở ngoài ấy ra sao? [Em] Má xưa còn [Gm] thắm......