Sheet nhạc bài: BẰNG LĂNG TÍM

Hợp âm

Lời bài hát

 
Hợp âm dạo (Mỹ Tâm):
 
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc
Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc
Ôi màu mực tím năm nào.       
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
Khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió 
Em ngập ngừng ngập ngừng tình phai. 
ĐK:
Tóc ngang vai, tóc ngang vai, ai biết ai đợi chờ 
Ép cánh hoa, ép cánh hoa, trang sách ngẩn ngơ. 
Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng 
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ. 
       
         
Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng
Mà đượm màu tím biếc
Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc
Ôi màu mực tím năm nào.       
Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh
Khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió 
Em ngập ngừng ngập ngừng tình phai. 
ĐK:
Tóc ngang vai, tóc ngang vai, ai biết ai đợi chờ 
Ép cánh hoa, ép cánh hoa, trang sách ngẩn ngơ. 
Bằng lăng tím chéo khăn, vấn vương thầm lặng 
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
Ôi nhớ màu mực tím ngày thơ. 
Nắng long lanh hoa tím bằng lăng
Ôi nhớ màu mực tím ... ngày thơ.