Hợp âm BẰNG LĂNG TÍM   Hợp âm dạo (Mỹ Tâm): [Bm] | [Bm] | [G] | [F#m][Em][Bm] [A] | [B][G] | [Asus4] | [Bm] | [D][G][A][Bm][Bm] Nắng gửi [Bm] gì cho hoa bằng [D] lăng Mà [G] đượm màu tím [D] biếc Em đi [A] qua bâng khuâng......