Hợp âm dạo (Xuân Phú – Capo I.): [Am] | [Am] [B7] | [B7][E] | [E][Am] | [Am][Fmaj7] | [A] [Dm] | [Dm][C] | [Bm][E] | [E][E] | [E] Anh hát [A] cho em bài tình ca [Dm] thiết tha [Dm] Anh hát [G] cho em dù lòng nghe xót......