Sheet nhạc bài: BẠN THÍCH NHẤT CON CHIM GÌ

Hợp âm

Ban thich nhat con chim gi_1024

Lời bài hát

Intro:
-
Vừa đi vừa nhảy là con sáo xinh
Hay nói linh tinh là con liếu điếu
Hay nghịch (mà) hay tếu (ấy) là cậu chìa vôi
Bay chao đớp mồi là chim chèo bẻo
Bạn thích nhất (ấy) con chim gì
Này bạn còn biết có những con chim nào - -
Vừa đi vừa nhảy là con sáo xinh
Hay nói linh tinh là con liếu điếu
Hay nghịch (mà) hay tếu (ấy) là cậu chìa vôi
Bay chao đớp mồi là chim chèo bẻo
Bạn thích nhất (ấy) con chim gì
Này bạn còn biết có những con chim nào - -