Lời bài hát
Hợp âm dạo (Đạt Võ):-  -Ngồi đây một mình ta ngắm mây trôi trên đầu Nỗi sầu ngậm ngùi đây mà bạn thân xa nào hay Ngày hôm qua mình bôn ba những ngày dài vắng nhà Mà giờ biền biệt xa, ta với bạn mỗi người một nơi.Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời Lời buồn là lời ca gửi bạn nơi muôn trùng xa Chuyện hôm qua, ngày hôm nay, không thể nào ta níu lại Và rồi chuyện ngày mai, Chưa biết đời ta ngắn hay dài. Cà fê mỗi sáng, chuyên đời ngổn ngang Mấy ai tình thân như mình là bạn Cà fê mỗi sáng, chuyện cười thế gian Mấy ai để tâm nghe lời phàn nàn. Đời tôi đen đủi nên buồn nhiều ít vui Hiu hắt dòng đời trôi Đắng bờ môi cũng gắng cười  Để nuôi bao nhiêu niềm ước ao Bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau.Chuyện đời hợp tan như bèo dạt mây bay Nhưng nghĩa tình chẳng phai, Dẫu người đi người ở lại Ngày mai khi xuân về khắp nơi Người người trong tiếng cười tôi đón bạn về chơi. -  -   --  -  -  -Ngồi đây một mình ta với bao la đất trời Lời buồn là lời ca gửi bạn nơi muôn trùng xa Chuyện hôm qua, ngày hôm nay, không thể nào ta níu lại Và rồi chuyện ngày mai, Chưa biết đời ta ngắn hay dài. Cà fê mỗi sáng, chuyên đời ngổn ngang Mấy ai tình thân như mình là bạn Cà fê mỗi sáng, chuyện cười thế gian Mấy ai để tâm nghe lời phàn nàn. Đời tôi đen đủi nên buồn nhiều ít vui Hiu hắt dòng đời trôi Đắng bờ môi cũng gắng cười  Để nuôi bao nhiêu niềm ước ao Bao hy vọng lớn lao cho ngày mai ngày sau.Chuyện đời hợp tan như bèo dạt mây bay Nhưng nghĩa tình chẳng phai, Dẫu người đi người ở lại Ngày mai khi xuân về khắp nơi Người người trong tiếng cười tôi đón bạn về chơi.

Sheet nhạc bài: BẠN THÂN

Hợp âm