Hợp âm dạo (Đạt Võ): [C] | [Gm] | [F]-[Gm][F]-[Gm] Ngồi [Gm] đây một mình ta ngắm mây [F] trôi trên [Gm] đầu Nỗi [Cm] sầu ngậm ngùi đây mà bạn [F] thân xa nào [Bb] hay Ngày [C] hôm qua mình [F] bôn ba những [Dm] ngày dài vắng [Gm] nhà Mà [Cm]......