Lời bài hát
 Hợp âm dạo:  Bàn tay mẹ bế chúng con Bàn tay mẹ chăm chúng con     Cơm con ăn tay mẹ nấu Nước con uống tay mẹ đun Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con Bàn tay mẹ vì chúng con Từ tay mẹ con lớn khôn               Bàn tay mẹ bế chúng con Bàn tay mẹ chăm chúng con     Cơm con ăn tay mẹ nấu Nước con uống tay mẹ đun Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con Bàn tay mẹ vì chúng con Từ tay mẹ con lớn khônTrời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con Bàn tay mẹ vì chúng con Từ tay mẹ con lớn khôn...

Sheet nhạc bài: BÀN TAY MẸ

Hợp âm