Lời bài hát
 Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát Tiếng làn sóng trôi xuôi ào àoHỡi bạn ơi dừng chân chút đi Có nhìn thấy đàn chim câu xanh Cánh gọi nắng bay về rẫy lúa Lúa mừng nắng lúa reo rì rào    Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát Tiếng làn sóng trôi xuôi ào àoHỡi bạn ơi dừng chân chút đi Có nhìn thấy đàn chim câu xanh Cánh gọi nắng bay về rẫy lúa Lúa mừng nắng lúa reo rì rào

Sheet nhạc bài: BẠN ƠI LẮNG NGHE

Hợp âm