[C] Hỡi bạn ơi cùng [F] nhau lắng nghe [C] Tiếng dòng suối ngoài xa thì thào [Em] Tiếng đàn cá vui đùa đáy cát [C] Tiếng làn sóng trôi xuôi ào ào Hỡi bạn ơi dừng [F] chân chút đi [C] Có nhìn thấy đàn chim câu xanh [Em] Cánh gọi nắng bay......