Hợp âm BÀI THƠ HOA ĐÀO Ngày [C] nào dừng chân phiêu [Am] lãng Khách tới đây khi hoa đào vương lối [G7] đi Màu [C] hoa in dáng trời, tình hoa lưu luyến người Bồi [Am] hồi lòng lữ khách thấy chơi [G7] vơi Ngày [C] nào đường xuân phơi [Am] phới Khách ngất......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files08/Bai_tho_hoa_dao-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]