Lời bài hát
 

Hợp âm dạo (Elvis Phương & Ái Vân):

 

 

Từ ngày có em về, 
Nhà mình toàn ánh trăng thề. 
Dòng nhạc tình đang tắt lâu,
Tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. 

Anh yêu phút ban đầu
Đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
Trong mắt em buồn về mau,
Em ơi có khi  nào lần gặp đây cho mai sau. 

Tiếng đàn hòa êm ái  , nhịp bước em thêm lả lơi.
Cung điệu buồn chơi vơi,
Đôi tâm hồn riêng thế giới. 

Mình dìu sát đi em
Để nghe làn hơi cháy, trong tim nồng nàn.
Tiếc  thương chi trời rộng thênh  thang,
Vương vấn để rồi một đời cưu mang. 

Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười.
Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. 
Ta xây vách chung tình,
Nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn  nhau,
Ghi sâu phút ban  đầu bằng bài tango cho em. -

 

 

Từ ngày có em về, 
Nhà mình toàn ánh trăng thề. 
Dòng nhạc tình đang tắt lâu,
Tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. 

Anh yêu phút ban đầu
Đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
Trong mắt em buồn về mau,
Em ơi có khi  nào lần gặp đây cho mai sau. 

Tiếng đàn hòa êm ái  , nhịp bước em thêm lả lơi.
Cung điệu buồn chơi vơi,
Đôi tâm hồn riêng thế giới. 

Mình dìu sát đi em
Để nghe làn hơi cháy, trong tim nồng nàn.
Tiếc  thương chi trời rộng thênh  thang,
Vương vấn để rồi một đời cưu mang. 

Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười.
Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. 
Ta xây vách chung tình,
Nhiều chông gai có tay mình.
Xin cảm ơn đời còn  nhau,
Ghi sâu phút ban  đầu bằng bài tango cho em.

Sheet nhạc bài: BÀI TANGO CHO EM

Hợp âm