Intro (Tuấn Anh): [E] | [Abm] | [B] | [Db] | [Gbm] | [Am] | [B] | [E] [Db] | [Gbm] | [Am] | [B] | [A] | [E] | [B] | [B] Người yêu ơi còn [E] nhớ không [E] Chuyện ngày xưa đã [Gbm] qua mau [Gbm] Mình hẹn hò yêu [B] mãi nhau [B] Cho dù năm tháng [E] dài [B] Rồi thời gian lặng [E] lẽ trôi [E] Rồi tình yêu cũng [Gbm] bay đi [Gbm] Người phiêu du......