Hợp âm BÀI CA THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN   Tay trong [Am] tay hát bài ca tình [C] nguyện. Đi ta [Dm] đi đồng tâm ta vững [Am] bước. Dù khó [G] khăn đang [C] chờ, cùng hướng [E7] theo ngọn cờ. Vì ngày [Dm] mai nơi nơi bùng tươi [E7]  sáng. Vai chen [Am] vai......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Bai_ca_thanh_nien_tinh_nguyen-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]