Lời bài hát
Hợp âm BÀI CA THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN  Tay trong tay hát bài ca tình nguyện. Đi ta đi đồng tâm ta vững bước. Dù khó khăn đang chờ, cùng hướng theo ngọn cờ. Vì ngày mai nơi nơi bùng tươi  sáng.Vai chen vai hát bài ca tình nguyện. Bao anh em cùng nhau chung chí. Nguyện khắc ghi lời Người, dù bốn phương xa vời. Nơi đâu cần có thanh niên.Đi lên bạn ơi! Cùng tô thắm thêm màu cờ. Đi lên bạn ơi! Cùng nhau đắp xây ngày mai. Ca vang bạn ơi! Cùng nhau hát câu tình nguyện. Không bao giờ quên một bài ca đẹp nhất: Thanh niên tình nguyện.Tay trong tay hát bài ca tình nguyện. Đi ta đi đồng tâm ta vững bước. Dù khó khăn đang chờ, cùng hướng theo ngọn cờ. Vì ngày mai nơi nơi bùng tươi  sáng.Vai chen vai hát bài ca tình nguyện. Bao anh em cùng nhau chung chí. Nguyện khắc ghi lời Người, dù bốn phương xa vời. Nơi đâu cần có thanh niên.Đi lên bạn ơi! Cùng tô thắm thêm màu cờ. Đi lên bạn ơi! Cùng nhau đắp xây ngày mai. Ca vang bạn ơi! Cùng nhau hát câu tình nguyện. Không bao giờ quên một bài ca đẹp nhất: Thanh niên tình nguyện.  

Sheet nhạc bài: BÀI CA THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Hợp âm