Intro (Quang Lê ver.): [Gb] | [Ebm] | [Dbm]  [Ebm] | [Gb] | [Gb][Ab] | [Db] | [Gb] Tết [Gb] này anh không thèm kẹo [Bb] mứt Vì đã có môi [Ab] em thơm ngọt tựa sen [Gb] hồng Tết [Ebm] này anh không thèm đi [Ab] chơi Xi-nê hay nhạc [B]......