Lời bài hát
BÀI CA NON SÔNG - Nhóm FM & Nhóm Mắt NgọcNhịp: 2/4, tempo: 127, điệu: March- - - - -Cùng đồng lòng hát vang bài ca non sông Tổ Quốc Việt Nam rạng ngời truyền thống cha ông Ngọn cờ hồng bên bờ biển Đông mênh mông Đất nước quang vinh thời đại Hồ Chí Minh.Bay bay bay lên hùng thiêng của núi sông Bay cao bay xa cùng với biển bao la Muôn năm Tổ Quốc ta, muôn năm dân tộc taCùng đồng lòng hát vang bài ca non sông Tổ Quốc Việt Nam rạng ngời truyền thống cha ông Ngọn cờ hồng bên bờ biển Đông mênh mông Đất nước quang vinh thời đại Hồ Chí Minh.Bay bay bay lên hùng thiêng của núi sông Bay cao bay xa cùng với biển bao la Muôn năm Tổ Quốc ta, muôn năm dân tộc ta Bốn ngàn năm nở hoa.

Sheet nhạc bài: BÀI CA NON SÔNG

Hợp âm

Bai Ca Non Song 01_001-1024 (1)

Bai Ca Non Song 02_001-1024 (1)