Lời bài hát
Hợp âm dạo (Hoàng Oanh):     ĐK: Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, Bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu.  Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.        ĐK: Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, Bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 2. Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh.  Vì Đấng phán xét trong quyền linh Đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình.                 ĐK: Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, Bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 3. Tay Chúa hằng che chở phù hộ quân thù sẽ phải lui.  Họ chiến thắng hát ca mừng vui Dù người trần chê trách lãng quên suốt đời.

Sheet nhạc bài: BÀI CA NGÀN TRÙNG

Hợp âm