Sheet nhạc bài: BÀI CA KHÔNG QUÊN

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Quang Dũng):
  
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên   
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là lời mẹ ru con đêm đêm   
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên tháng ngày vất vả
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên gót mòn hành quân hối hả 
Làm bạn cùng trăng
Và ôm súng ngắm sao khuya   
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian 
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là rừng lạnh sương đêm trăng suông 
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên những ngày đã ngã
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả 
Là đồng đội tôi
Còn ôm súng giữ biên cương   
Nhưng giờ đây có giây phút bình yên
Sao tôi quên có giây phút bình yên
Sao tôi quên, sao tôi quên
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với quê hương, với bạn bè với cả cuộc đời
Tôi không thể nào quên
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với em yêu, với đồng đội với cả lòng mình
Tôi không thể nào quên
Tôi không thể nào quên   
 
 
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên   
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là lời mẹ ru con đêm đêm   
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên tháng ngày vất vả
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên gót mòn hành quân hối hả 
Làm bạn cùng trăng
Và ôm súng ngắm sao khuya   
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian 
Có một bài ca không bao giờ quên   
Là rừng lạnh sương đêm trăng suông 
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên những ngày đã ngã
Bài ca tôi không quên
Tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả 
Là đồng đội tôi
Còn ôm súng giữ biên cương   
Nhưng giờ đây có giây phút bình yên
Sao tôi quên có giây phút bình yên
Sao tôi quên, sao tôi quên
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với quê hương, với bạn bè với cả cuộc đời
Tôi không thể nào quên
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát
Với em yêu, với đồng đội với cả lòng mình
Tôi không thể nào quên
Tôi không thể nào quên