Lời bài hát
 Hợp âm dạo:   Một rừng  hoa đua khoe hương  sắc Một bầu trời  xanh trí tuệ thăng  hoa Một bản hùng  ca ngời lên hồn thiêng sông  núi Mỗi bước đi mang theo niềm vui sáng  tạo   Mùa xuân  sang đã cho  ta Những lý  tưởng diệu  kỳ Đưa ta  đến một tình yêu  lớn Mang trên vầng  trán thiêng liêng  Lấp lánh hai chữ Việt Nam  sáng ngời    Một rừng hoa  đua khoe hương  sắc Một bầu trời  xanh trí tuệ thăng  hoa Một bản hùng  ca ngời lên hồn thiêng sông  núi Mỗi bước  đi mang  theo niềm vui sáng  tạo Trường thân  yêu đã cho  ta góp sức  trẻ vào đời  Luôn luôn  sẽ tình nguyện dâng  hiến Nêu cao truyền  thống trăm năm  Đại học Quốc  gia Hà  Nội       Một rừng  hoa đua khoe hương  sắc Một bầu trời  xanh trí tuệ thăng  hoa Một bản hùng  ca ngời lên hồn thiêng sông  núi Mỗi bước đi mang theo niềm vui sáng  tạo   Mùa xuân  sang đã cho  ta Những lý  tưởng diệu  kỳ Đưa ta  đến một tình yêu  lớn Mang trên vầng  trán thiêng liêng  Lấp lánh hai chữ Việt Nam  sáng ngời    Một rừng hoa  đua khoe hương  sắc Một bầu trời  xanh trí tuệ thăng  hoa Một bản hùng  ca ngời lên hồn thiêng sông  núi Mỗi bước  đi mang  theo niềm vui sáng  tạo Trường thân  yêu đã cho  ta góp sức  trẻ vào đời  Luôn luôn  sẽ tình nguyện dâng  hiến Nêu cao truyền  thống trăm năm  Đại học Quốc  gia ...Hà  Nội   

Sheet nhạc bài: BÀI CA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hợp âm