Hợp âm dạo (Lê Hiếu): [D] | [Dm] | [Bb] | [Dm][Gm] | [Gm7] [A] | [A][Eb] | [Gm] | [F] | [F][Eb] | [A] | [Dm] | [Dm] Nắng Sài [Dm] Gòn anh đi mà chợt [F] mát [F] Bởi vì [Gm] em mặc [G] áo lụa Hà [F] đông [F] Anh vẫn......