Lời bài hát

Hợp âm dạo (Lê Hiếu):

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn 
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh 
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa 
Em chợt đến , chợt đi anh vẫn biết 
Trời chợt mưa , chợt nắng chẳng gì đâu 
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau 
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại 

Em ở đâu , hỡi mùa thu tóc ngắn 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 

       

   

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn 
Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh 
Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung 
Bay vội vã vào trong hồn mở cửa 
Em chợt đến , chợt đi anh vẫn biết 
Trời chợt mưa , chợt nắng chẳng gì đâu 
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau 
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại 

Em ở đâu , hỡi mùa thu tóc ngắn 
Giữ hộ anh màu áo lụa Hà đông 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng …

Sheet nhạc bài: ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

Hợp âm