Lời bài hát
 Bóng trăng tròn lướt qua rặng tre Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê Trông trăng thanh sáng ngời, em hát cười Trăng trông em vui múa hát trăng cũng cườiKhắp thôn làng trống chiêng lừng vang Em múa hát rước đèn dưới trăng Trăng ơi trăng sáng ngời soi khắp trời Cho đêm nay em múa hát  ca vang núi đồiBóng trăng tròn lướt qua rặng tre Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê Trông trăng thanh sáng ngời, em hát cười Trăng trông em vui múa hát trăng cũng cườiKhắp thôn làng trống chiêng lừng vang Em múa hát rước đèn dưới trăng Trăng ơi trăng sáng ngời soi khắp trời Cho đêm nay em múa hát  ca vang núi đồiBóng trăng tròn lướt qua rặng tre Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê Trông trăng thanh sáng ngời, em hát cười Trăng trông em vui múa hát trăng cũng cườiKhắp thôn làng trống chiêng lừng vang Em múa hát rước đèn dưới trăng Trăng ơi trăng sáng ngời soi khắp trời Cho đêm nay em múa hát  ca vang núi đồi

Sheet nhạc bài: ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH

Hợp âm