Sheet nhạc bài: ANH EM TA VỀ

Hợp âm

Anh em ta ve 01_001

Anh em ta ve 02_001

Lời bài hát

 
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần nè, 1-2-3-4-5
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè, 5-4-3-2- 1
Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, ko muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình người trong câu ca.
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần nè, 1-2-3-4-5
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè, 5-4-3-2- 1
Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, ko muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình người trong câu ca.
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần nè, 1-2-3-4-5
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp nè, 5-4-3-2- 1
Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, ko muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình người trong câu ca.