Hợp âm dạo (Nguyên Khang): [Bbm] | [Eb] | [Fm][Fm] Anh còn [Fm] yêu em như rừng lửa [Db] cháy Anh còn yêu [Bbm] em như ngày [Cm] xưa ấy [Fm] Chiều xuống [Bb] mờ sương cửa đóng [Db] rèm buông Gối kề bên [F] gối, môi kề [C] bên môi [C] Anh còn......