Hợp âm dạo: [G] | [G] | [D] | [G][D] | [G] | [G] | [G][G] | [A] | [D] | [G]  [Em] | [G] | [D] | [G][Am] | [D] | [G] | [Em/B][G] | [D] | [G] (Quỳnh Giao) Ðêm nay trời khuya [G] vắng [Em] Trăng [Bm] lên......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files12/Anh_con_cay_dan-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]