Lời bài hát
 Hợp âm dạo (Nguyễn Hưng-Capo I.):    -  -Trong nhân gian mênh mang ai sẽ yêu tôi  Sẽ yêu tôi mến yêu tôi  Chung quanh ta bao la ai hứa yêu tôi Hứa yêu tôi, đến suốt đời. Ơi em yêu xin em mau đến bên tôi  Đến bên tôi, mãi bên tôi  Xin cho tôi yêu thương với những khát khao Những khát khao, mãi dâng trào. Tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ  Tình trao em luôn trào dâng như biển sóng  Tình yêu em cao thành núi lấp đại dương  Thành hạnh phúc cho đời nhau, em yêu dấu nơi nào.Tôi van xin em mau mau đến bên tôi Đến bên tôi sống bên tôi  Luôn yêu nhau như sông yêu nước mênh mông Nước mênh mông đến muôn đời.    -  -Trong nhân gian mênh mang ai sẽ yêu tôi  Sẽ yêu tôi mến yêu tôi  Chung quanh ta bao la ai hứa yêu tôi Hứa yêu tôi, đến suốt đời. Ơi em yêu xin em mau đến bên tôi  Đến bên tôi, mãi bên tôi  Xin cho tôi yêu thương với những khát khao Những khát khao, mãi dâng trào. Tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ  Tình trao em luôn trào dâng như biển sóng  Tình yêu em cao thành núi lấp đại dương  Thành hạnh phúc cho đời nhau, em yêu dấu nơi nào.Tôi van xin em mau mau đến bên tôi Đến bên tôi sống bên tôi  Luôn yêu nhau như sông yêu nước mênh mông Nước mênh mông đến muôn đời.

Sheet nhạc bài: AI SẼ LÀ EM

Hợp âm

sway-quien-sera_001 sway-quien-sera_002

sway-guitar_001 sway-guitar_002

ai-se-la-em-vu-xuan-hung