Sheet nhạc bài: AI SẼ LÀ EM

Hợp âm

sway-quien-sera_001 sway-quien-sera_002

sway-guitar_001 sway-guitar_002

ai-se-la-em-vu-xuan-hung

Lời bài hát

 
Hợp âm dạo (Nguyễn Hưng-Capo I.):
    -  -
Trong nhân gian mênh mang ai sẽ yêu tôi 
Sẽ yêu tôi mến yêu tôi 
Chung quanh ta bao la ai hứa yêu tôi
Hứa yêu tôi, đến suốt đời. 
Ơi em yêu xin em mau đến bên tôi 
Đến bên tôi, mãi bên tôi 
Xin cho tôi yêu thương với những khát khao
Những khát khao, mãi dâng trào. 
Tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ 
Tình trao em luôn trào dâng như biển sóng 
Tình yêu em cao thành núi lấp đại dương 
Thành hạnh phúc cho đời nhau, em yêu dấu nơi nào.
Tôi van xin em mau mau đến bên tôi
Đến bên tôi sống bên tôi 
Luôn yêu nhau như sông yêu nước mênh mông
Nước mênh mông đến muôn đời. 
   
-  -
Trong nhân gian mênh mang ai sẽ yêu tôi 
Sẽ yêu tôi mến yêu tôi 
Chung quanh ta bao la ai hứa yêu tôi
Hứa yêu tôi, đến suốt đời. 
Ơi em yêu xin em mau đến bên tôi 
Đến bên tôi, mãi bên tôi 
Xin cho tôi yêu thương với những khát khao
Những khát khao, mãi dâng trào. 
Tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ 
Tình trao em luôn trào dâng như biển sóng 
Tình yêu em cao thành núi lấp đại dương 
Thành hạnh phúc cho đời nhau, em yêu dấu nơi nào.
Tôi van xin em mau mau đến bên tôi
Đến bên tôi sống bên tôi 
Luôn yêu nhau như sông yêu nước mênh mông
Nước mênh mông đến muôn đời.