THƯ GỬI NGƯỜI MIỀN XA

Sáng tác : Trúc Phương
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Bolero
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2960

THƯ GỬI NGƯỜI MIỀN XA - Tài Nguyễn & Hoàng Anh

Nhịp: 4/4, tempo: 65, điệu: Bolero
=====

[Am] | [Am/E] | [Em] | [B] | [B] | [E] | [E] | [Am] | [Am]

[Em] | [Em] | [Dm] | [Em] | [G]-[Am] | [E] | [Am]

1.
Theo dấu [Dm7] hài người về [Am] xa đi khi quê hương thù [C] hằn
[Bb] Đêm trông mặt [Am] trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô [G]
Ngồi biên [C] thư gửi anh chốn [Dm/F] đó
Lạnh đêm [Am] nay lạnh không phải [F] lạnh vì [Em] gió. [Em] |[Em]

2.
Thư đến từng nẻo người [Am] qua văn non đôi câu vụng [C] về
[Bb] Khi chưa được [Am] về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe [Em/G]
Đường anh [C] đi vì yêu đất [F] sống
Đường tôi [Am] đi còn yêu khắc [F] khoải [Am] không ngừng. [D] | [Am]

ĐK:
Đời nhiều mơ nên vẫn [C]
Khoảng cách đâu [Am] xa tầm tay đợi chờ
[Dm] Cho nên trót [A] đã một lần ta biết [F] ta [F]
Tuy muộn [Em] màng nhưng [Am] mặn nồng. [D] | [Am]

3.
Ta bước chậm vào đường [Am] yêu nên chi ưu tư thật [C] nhiều
[Gm] Đôi khi hỏi [Am] lòng chuyện lâu dài yêu có vui không [Am]
Mình cho [C] nhau thời gian trắng [F] đó
Buồn hay [Am] vui đời xui bất [F] chợt đâu [Am] ngờ. [D] | [Am]

[Am] | [Am] | [Am/E] | [Em] | [B] | [B] | [E] | [E] | [Am]

[Am] | [Em] | [Em] | [Dm] | [Em] | [G]-[Am] | [E] | [Am]

1.
Theo dấu [Dm7] hài người về [Am] xa đi khi quê hương thù [C] hằn
[Bb] Đêm trông mặt [Am] trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô [G]
Ngồi biên [C] thư gửi anh chốn [Dm/F] đó
Lạnh đêm [Am] nay lạnh không phải [F] lạnh vì [Em] gió. [Em] |[Em]

2.
Thư đến từng nẻo người [Am] qua văn non đôi câu vụng [C] về
[Bb] Khi chưa được [Am] về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe [Em/G]
Đường anh [C] đi vì yêu đất [F] sống
Đường tôi [Am] đi còn yêu khắc [F] khoải [Am] không ngừng. [D] | [Am]

ĐK:
Đời nhiều mơ nên vẫn [C]
Khoảng cách đâu [Am] xa tầm tay đợi chờ
[Dm] Cho nên trót [A] đã một lần ta biết [F] ta [F]
Tuy muộn [Em] màng nhưng [Am] mặn nồng. [D] | [Am]

3.
Ta bước chậm vào đường [Am] yêu nên chi ưu tư thật [C] nhiều
[Gm] Đôi khi hỏi [Am] lòng chuyện lâu dài yêu có vui không [Am]
Mình cho [C] nhau thời gian trắng [F] đó
Buồn hay [Am] vui đời xui bất [F] chợt đâu [Am] ngờ. [D] | [Am]

Am

123

Am/E

123

Em

23

B

234

E

123

Dm

123

G

123

Dm7

2

C

123

Bb

234

Dm/F

1234

F

234

Em/G

123

D

123

A

123

Gm

34
III

[Ebm] | [Ebm/Bb] | [Bbm] | [F] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Ebm] | [Ebm]

[Bbm] | [Bbm] | [Abm] | [Bbm] | [Db]-[Ebm] | [Bb] | [Ebm] 

1.
Theo dấu [Abm7] hài người về [Ebm] xa đi khi quê hương thù [Gb] hằn
[E] Đêm trông mặt [Ebm] trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô [Db] 
Ngồi biên [Gb] thư gửi anh chốn [Abm/B] đó
Lạnh đêm [Ebm] nay lạnh không phải [B] lạnh vì [Bbm] gió. [Bbm] |[Bbm] 

2.
Thư đến từng nẻo người [Ebm] qua văn non đôi câu vụng [Gb] về
[E] Khi chưa được [Ebm] về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe [Bbm/Db] 
Đường anh [Gb] đi vì yêu đất [B] sống
Đường tôi [Ebm] đi còn yêu khắc [B] khoải [Ebm] không ngừng. [Ab] | [Ebm] 

ĐK:
Đời nhiều mơ nên vẫn [Gb] mơ
Khoảng cách đâu [Ebm] xa tầm tay đợi chờ
[Abm] Cho nên trót [Eb] đã một lần ta biết [B] ta [B] 
Tuy muộn [Bbm] màng nhưng [Ebm] mặn nồng. [Ab] | [Ebm] 

3.
Ta bước chậm vào đường [Ebm] yêu nên chi ưu tư thật [Gb] nhiều
[Dbm] Đôi khi hỏi [Ebm] lòng chuyện lâu dài yêu có vui không [Ebm] 
Mình cho [Gb] nhau thời gian trắng [B] đó
Buồn hay [Ebm] vui đời xui bất [B] chợt đâu [Ebm] ngờ. [Ab] | [Ebm] 

[Ebm] | [Ebm] | [Ebm/Bb] | [Bbm] | [F] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Ebm] 

[Ebm] | [Bbm] | [Bbm] | [Abm] | [Bbm] | [Db]-[Ebm] | [Bb] | [Ebm] 

1.
Theo dấu [Abm7] hài người về [Ebm] xa đi khi quê hương thù [Gb] hằn
[E] Đêm trông mặt [Ebm] trời, từng mặt trời rơi sáng ven đô [Db] 
Ngồi biên [Gb] thư gửi anh chốn [Abm/B] đó
Lạnh đêm [Ebm] nay lạnh không phải [B] lạnh vì [Bbm] gió. [Bbm] |[Bbm] 

2.
Thư đến từng nẻo người [Ebm] qua văn non đôi câu vụng [Gb] về
[E] Khi chưa được [Ebm] về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe [Bbm/Db] 
Đường anh [Gb] đi vì yêu đất [B] sống
Đường tôi [Ebm] đi còn yêu khắc [B] khoải [Ebm] không ngừng. [Ab] | [Ebm] 

ĐK:
Đời nhiều mơ nên vẫn [Gb] mơ
Khoảng cách đâu [Ebm] xa tầm tay đợi chờ
[Abm] Cho nên trót [Eb] đã một lần ta biết [B] ta [B] 
Tuy muộn [Bbm] màng nhưng [Ebm] mặn nồng. [Ab] | [Ebm] 

3.
Ta bước chậm vào đường [Ebm] yêu nên chi ưu tư thật [Gb] nhiều
[Dbm] Đôi khi hỏi [Ebm] lòng chuyện lâu dài yêu có vui không [Ebm] 
Mình cho [Gb] nhau thời gian trắng [B] đó
Buồn hay [Ebm] vui đời xui bất [B] chợt đâu [Ebm] ngờ. [Ab] | [Ebm] 

Ebm

1234

Bbm

123

F

234

Bb

234

Abm

1234

Db

234

Abm7

12

Gb

234

E

123

B

234

Bbm/Db

1234

Ab

234

Eb

1234

Dbm

1234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!