TẠM BIỆT NGƯỜI YÊU

Sáng tác : Hoài Nam
Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Bolero
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 2963

TẠM BIỆT NGƯỜI YÊU - Hằng Phạm

Nhịp: 4/4, tempo: 80, điệu: Bolero
=====

[D/Gb] | [D/Gb] | [Dbm7] | [Gbm] | [Bm]-[Gb] 

1.
[A] Còn một đêm [Gbm] thôi em trao đôi lời
Còn một đêm [Bm] thôi mai xa nhau [Gbm] rồi
Đừng buồn em [Dbm] nhé có chia [D] phôi
Cũng chỉ [Bm] vì đời [Gbm] mà thôi [Dbm] 
Mình đã [Gbm] yêu nhau qua bao năm rồi
Giờ mình xa [Bm] nhau sao không bùi [Gbm] ngùi
Dù ngày mai [Dbm] tới dẫu hai [D] nơi
Sẽ không [Db] bao giờ [Gbm] lìa đôi. [Db]-[Gbm]  

ĐK:
[Db] Sẽ không bao [Gbm] giờ không bao [Bm] giờ
[Gb] Có một người [G] thương và một người [D] nhớ
Một nơi đợi [Db] và một nơi [Gbm] chờ khô [E] héo ngày [A] thơ. [Dbm] 
Sẽ không bao [Gbm] giờ không bao [Bm] giờ
Bến mộng và [G] mơ thuyền tình người ngược [D] sóng
Và mùa [Bm] đông [D/Gb] lạnh giá tủi [Db] lòng
mãi [Abm7] mãi [Gbm] chờ mong. [Gbm] 

2.
Trời đã sang [Gbm] canh chia tay sao đành
Trời đã sang [Bm] canh trăng treo đầu [Gbm] cành
Đành rằng hai [Dbm] lối bước chinh [D] nhân
Cũng có [Bm] lần về [Dbm7] đẹp đôi. [Abm]-[Db] 
[Bbm] Tạm biệt em [Gbm] yêu anh thương em nhiều
Đường về cô [Bm] liêu em thương anh [Bm/Gb] nhiều
Một lần đã [Dbm] hứa đến mai [D] sau
Sẽ không [Bm] bao giờ [Gbm] lìa nhau. [Db]-[Gbm] 

[Gbm] | [Dbm]-[Gbm] | [Bm] | [Gb] | [Dbm] | [D] | [Bm]-[Gb] | [Gbm] 

ĐK:
[Db] Sẽ không bao [Gbm] giờ không bao [Bm] giờ
[Gb] Có một người [G] thương và một người [D] nhớ
Một nơi đợi [Db] và một nơi [Gbm] chờ khô [E] héo ngày [A] thơ. [Dbm] 
Sẽ không bao [Gbm] giờ không bao [Bm] giờ
Bến mộng và [G] mơ thuyền tình người ngược [D] sóng
Và mùa [Bm] đông [D/Gb] lạnh giá tủi [Db] lòng
mãi [Abm7] mãi [Gbm] chờ mong. [Gbm] 

2.
Trời đã sang [Gbm] canh chia tay sao đành
Trời đã sang [Bm] canh trăng treo đầu [Gbm] cành
Đành rằng hai [Dbm] lối bước chinh [D] nhân
Cũng có [Bm] lần về [Dbm7] đẹp đôi. [Abm]-[Db] 
[Bbm] Tạm biệt em [Gbm] yêu anh thương em nhiều
Đường về cô [Bm] liêu em thương anh [Bm/Gb] nhiều
Một lần đã [Dbm] hứa đến mai [D] sau
Sẽ không [Bm] bao giờ [Gbm] lìa nhau. [Db]-[Gbm] 

D/Gb

1235

Dbm7

234

Gbm

34

Bm

234

Gb

234

A

123

Dbm

1234

D

123

Db

234

G

123

E

123

Abm7

12

Abm

1234

Bbm

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!