Hợp âm dạo : [Em] | [Am] | [F] | [G]-[C] | [Em] [G] | [A]-[Dm] | [E7]-[Am] Nhìn lá me [Em] bay nhớ kỷ niệm hai chúng [Am/C] mình Ngày đó quen [D] nhau vương chút [G] tình trên [C] tóc mây [Asus4] Đôi mắt thơ [Dm7] ngây, [G] hoa nắng ươm [C] đầy......