Hợp âm dạo: [A] | [Em] | [Am][C/G] | [A] | [G] [Am] | [G] | [F][Em/G] | [F] | [G] | [Am] | [Am] Trên lối [E] nhỏ đi vào hẻm [Am] sâu [Am][E] Nhà anh đầu xóm nhà em cuối [Am] đường Ngày ra [G] vào hai đứa gặp [C]......