Qua [G] bến nước xưa lá hoa về [D7] chiều Lạnh [G] lùng mềm đưa trong nắng lưa [Am] thưa Khi [G] đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ [Am] sao là nhớ đến người ngày [Bm/D] thơ Anh [G] nhớ trước đây dáng em gầy [D7] gầy Dịu [G] dàng nhìn anh......