[C#] Nếu một lần con [Bbm] đi, tìm tình [G#7] yêu trong cuộc [C#] sống Và [F#] nếu một lần bước [Fm] đi, bao ê [G#7] chề con nay tìm [C#] thấy Nếu một lần đơn [Bbm] côi vì trần [G#7] gian luôn giả [C#] dối Và [F#] nếu đời là bể [Fm] dâu,......