Hợp âm dạo (Don Hồ – Capo I.): [Cm] | [Fm] | [Cm] | [G] [Cm] Đồng xanh là chốn [Fm] đây, [Cm] thiên đàng cỏ [G7] cây [Cm] Là nơi bầy thú [Fm] hoang đang vui [Cm] đùa trong nắng [G7] say [Ab] Đây những bờ suối [Bb7] vắng in phơi [Gm7] mình......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files06/Dong_xanh-sheet_viet.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_files06/Greenfields.swf” width=”690″ height=”840″]