Thông tin về ca sĩ Trình Hưởng

Hợp âm Pro chưa có thông tin, tiểu sử về ca sĩ Trung hoa Trình Hưởng …

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Trình Hưởng thể hiện

Sáng tác: Khuyết danh
Intro: [Db] | [Ab6] | [Bbm] | [Ab6] [Gb6] | [Fm] | [Bbsus4]-[Ebm] | [Ab] Xīnniáng bùshì wǒ zuòcí: Zhōuhóngtāo zuòqǔ: Zhōuhóngtāo yǎnchàng: Chéng xiǎng [Db] rúguǒ bùshì [Fm] tā qián [Ab] duō nǐ huì [Bbm] bù huì lái qǔ [Fm...

Intro: [Db] | [Ab6] | [Bbm] | [Ab6]

[Gb6] | [Fm] | [Bbsus4]-[Ebm] | [Ab]

Xīnniáng bùshì wǒ
zuòcí: Zhōuhóngtāo zuòqǔ: Zhōuhóngtāo
yǎnchàng: Chéng xiǎng
[Db] rúguǒ bùshì [Fm] tā qián [Ab] duō nǐ huì [Bbm] bù huì lái qǔ [Fm/Ab] wǒ
[Gb] nǐ wèihé fēi [Fm] zǒu bù-[Bbm] kě bùnéng [Ebm] liú xiàlái péi [Ab] wǒ

[Db] nǐ duì wǒ shì [Ab] zhēnxīn [Ab/C] de
dǐ bù-[Bbm] guò mínglì de yòu-[Ab] huò
[Gb] nǐ nándào bù [Fm] dānxīn [Bb] wǒ

[Ebsus4] méiyǒu nǐ [Ebm] bùnéng [Ab] huó
nán pén-[Db] gyǒu jiéhūnle xīnniáng [Fm/C] què bùshì wǒ
jiùsuàn [Bbm] yǎnlèi zài duō yě méi [Ab6] rén xīnténg [Ab] wǒ
wǒ xiǎng [Gb] yào de bù duō nǐ de [Fm] ài jiù gòu-[Bbm] le
qiān wàn [Ebm] bié pà yǎng bù qǐ [Ab/C] wǒ
nán péng-[Db] yǒu jiéhūnle xīnniáng [Ab] què bùshì wǒ
suǒyǒu [Bbm] nǐ xiǎng yào de wéi dú [Fm/Ab] quē wǒ yīgè
Yǒu shǒu yǒu [Gb] jiǎo pīnbó zǒng xiǎng [Fm] bùláo'ér-[Bbm] huò
Méiyǒu [Ebm] wǒ yào qián [Ab] gànshén-[Db] me
 
 
如果不是她钱多 你会不会来娶我

你为何非走不可 不能留下来陪我

你对我是真心的

抵不过名利的诱惑

你难道不担心我 没有你不能活

男朋友结婚了 新娘却不是我

就算眼泪再多 也没人心疼我

我想要的不多 你的爱就够了

千万别怕养不起我

男朋友结婚了 新娘却不是我

所有你想要的 唯独缺我一个

Hợp âm