THƯƠNG EM LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ NGỜ

Sáng tác : Ns Triết Phạm
Thể loại : Nhạc trẻ
Giai điệu : Slow Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên Toàn Đinh
Người đăng : Toàn Đinh
Level :
Số bài đăng : 13

Nghe nhạc

Hợp âm

THƯƠNG EM LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ NGỜ - Triết Phạm

Hợp âm dạo - Slow Ballad:

[Cm] | [Cm] | [Cm] | [Ab] | [Am] | [G]

[D/Gb] | [D] | [Fm] | [G] | [G] | [G]

1. [G] Yêu em dù là đơn [C] phương thế [F] thôi
Sao [Dm] chẳng thể nói ra trước [C] đôi môi [G] kia
[C] Thương em là điều anh [F] không thể ngờ
Ngăn [Dm] nỗi nhớ cũng không thể [C] ngăn trái [G7] tim
Ngần ngại chôn [Em] sâu yêu thương
Anh [A7] giấu đi tâm sự [Dm] mỗi khi bên cạnh [F] nhau
Chỉ biết [Em7] lặng thinh ngắm [Am] nhìn
Một ngôi [Dm] sao nhỏ bé [F] làm tim anh mãi [G] mong chờ [G]

Chorus:
Là anh cố [F] chấp yêu em
Dù không thể [E] nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy [Am] tư của [Gm] em
[F] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [E] một mình mang [Am] hết
Chỉ mong [F] bờ mi em không vương chút buồn
[D] nụ cười em luôn [G] trên bờ [G] môi[ [C]

[F] | [F] | [Em] | [Am] | [Dm] | [C/E] | [F] | [F] | [G] | [G] | [F]

2. Trọn yêu thương này [F] trao cho em [Em]
Trọn tâm tư này [Am] anh giữ lấy
Sẽ [Dm] bên cạnh em dẫu [C/E] cho ngày mai
Người [F] rời xa anh, rời xa anh [G] mãi. [G]

Chorus:
Là anh cố [F] chấp yêu em
Dù không thể [Em7] nói thành lời
Vì dại khờ anh [E] thu mình trong suy [Am] tư của [Gm] em
[F] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [E] một mình mang [Am] hết
Chỉ mong [F] bờ mi em không vương chút buồn
[D] nụ cười em luôn [G] trên bờ [G] môi [C]
Chỉ mong [F] bờ mi em không [C/E] vương chút buồn
[Dm] nụ cười em luôn [G] trên bờ [C] môi [C]

[C] | [F] | [C]

Cm

234
III

Ab

234

Am

123

G

123

D/Gb

1235

D

123

Fm

34

C

123

F

234

Dm

123

G7

123

Em

23

A7

23

Em7

234

E

123

Gm

34
III

C

123

C/E

123

Hợp âm dạo:

[Ebm] | [Ebm] | [Ebm] | [B] | [Cm] | [Bb]

[F/A] | [F] | [Abm] | [Bb] | [Bb] | [Bb]

1. [Bb] Yêu em dù là đơn [Eb] phương thế [Ab] thôi
Sao [Fm] chẳng thể nói ra trước [Eb] đôi môi [Bb] kia
[Eb] Thương em là điều anh [Ab] không thể ngờ
Ngăn [Fm] nỗi nhớ cũng không thể [Eb] ngăn trái [Bb7] tim
Ngần ngại chôn [Gm] sâu yêu thương
Anh [C7] giấu đi tâm sự [Fm] mỗi khi bên cạnh [Ab] nhau
Chỉ biết [Gm7] lặng thinh ngắm [Cm] nhìn
Một ngôi [Fm] sao nhỏ bé [Ab] làm tim anh mãi [Bb] mong chờ [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [G] nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy [Cm] tư của [Bbm] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Cm] hết
Chỉ mong [Ab] bờ mi em không vương chút buồn
[F] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Bb] môi[ [Eb]

[Ab] | [Ab] | [Gm] | [Cm] | [Fm] | [Eb/G]

[Ab] | [Ab] | [Bbsus4] | [Bb] | [Ab]

2. Trọn yêu thương này [Ab] trao cho em [Gm]
Trọn tâm tư này [Cm] anh giữ lấy
Sẽ [Fm] bên cạnh em dẫu [Eb/G] cho ngày mai
Người [Ab] rời xa anh, rời xa anh [Bb] mãi. [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [Gm7] nói thành lời
Vì dại khờ anh [G] thu mình trong suy [Cm] tư của [Bbm] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Cm] hết
Chỉ mong [Ab] bờ mi em không vương chút buồn
[F] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Bb] môi [Eb]
Chỉ mong [Ab] bờ mi em không [Eb/G] vương chút buồn
[Fm] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Eb] môi [Eb]

[Eb][Ab][Eb]

Ebm

1234

B

234

Cm

234
III

Bb

234

F/A

23

F

234

Abm

1234

Eb

1234

Ab

234

Fm

34

Bb7

23

Gm

34
III

C7

1234

Gm7

1
III

G

123

Bbm

123

Eb

1234

Eb/G

123

Bbsus4

34

Hợp âm dạo:

[Eb] | [Eb] | [Abm] | [Abm] | [Cm] | [Eb]

[F] | [F] | [Abm] | [Abm] | [Bb] | [Bb][Bb]

1. [Bb] Yêu em dù là đơn [Bb] phương thế [Ab] thôi
Sao [Fm7] chẳng thể nói ra trước [Gm7] đôi môi [Bb] kia
[Bbsus4] Thương em là điều anh [Ab] không thể [Eb] ngờ
Ngăn [Ab] nỗi nhớ cũng không thể [Bb] ngăn trái tim
Ngần ngại chôn [Bbm] sâu yêu thương
Anh [C] giấu đi tâm sự [Ab] mỗi khi bên cạnh [Abm6] nhau
Chỉ biết [G7] lặng thinh ngắm [Eb] nhìn
Một ngôi [Fm7] sao nhỏ bé [Ab] làm tim anh mãi [Bb] mong chờ [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [Gm7] nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy [Cm] tư của [Bbm] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Eb] hết
Chỉ mong [Fm] bờ mi em không [Eb] vương chút buồn
[Ab] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Eb] môi [Eb]

[Ab] | [Fm] | [Gm] | [Cm7] | [Fm] | [Eb/G]

[Abm] | [Bbsus4] | [Bb] | [Eb]

[Eb] Thương em là điều anh [Ab] không thể ngờ
Ngăn [Fm] nỗi nhớ cũng không thể [Bb] ngăn trái tim
Ngần ngại chôn [Gm] sâu yêu thương
Anh [C] giấu đi tâm sự [Fm] mỗi khi bên cạnh [Abm6] nhau
Chỉ biết [G7] lặng thinh ngắm [Cm7] nhìn
Một ngôi [F] sao nhỏ bé [Ab] làm tim anh mãi [Bb] mong chờ [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [Gm7] nói thành lời
Vì dại khờ anh [Em/B] thu mình trong suy [Cm] tư của [Bb] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Cm] hết
Chỉ mong [Fm] bờ mi em không [Eb/G] vương chút buồn
[Ab] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Eb] môi [Ab]

2. Trọn yêu thương này trao cho em [Gm]
Trọn tâm tư này [Cm] anh giữ lấy
Sẽ [Fm] bên cạnh em dẫu [Eb/G] cho ngày mai
Người [Fm] rời [Gm] xa [Ab] anh, rời xa anh [Bb] mãi. [Bb][Bb/F][Bb/D]
Là anh cố [Ab] chấp yêu em [B][E]

Chorus (Lên 1/2 tone):
Là anh cố [A] chấp yêu em [A]
Dù không thể [Ab] nói thành lời
Vì dại khờ anh [Ab/C] thu mình trong suy tư của [Bm] em
[A] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [Ab] một mình mang [Dbm] hết
Chỉ mong [Gbm] bờ mi em không [E/Ab] vương chút buồn
[E] nụ cười em luôn [B] trên bờ [E] môi [E]
Chỉ mong [Dbm7] bờ mi em không [E] vương chút buồn
[Gbm] nụ cười em luôn [B] trên bờ [E] môi [E]

[A][B][Ebm7][B][B][Db][Dbm]

[B][Bbm7][Gb][E6][Dbm][B][E]

Eb

1234

Abm

1234

Cm

234
III

F

234

Bb

234

Ab

234

Fm7

3

Gm7

1
III

Bbsus4

34

Bbm

123

C

123

G7

123

G

123

Fm

34

Gm

34
III

Cm7

23
III

Eb/G

123

Em/B

23

Bb/F

234

Bb/D

134

B

234

E

123

A

123

Ab/C

23

Bm

234

Dbm

1234

Gbm

34

E/Ab

1

Dbm7

234

Ebm7

1234

Db

234

Bbm7

123

Gb

234

E6

1234

Tone: Triết Phạm (D#) – Capo 3
Csus2: X32033
Gm6/E: 0X2333

[Csus2] Yêu em dù là đơn [Fadd9] phương thế thôi
Sao [Dm7]chẳng thể nói ra trước [Gsus4]đôi môi [G]kia
[Csus2] Thương em là điều anh [Fadd9]không thể ngờ
Ngăn [Dm7] nỗi nhớ cũng không thể [Gsus4]ngăn trái [G9] tim
Ngần ngại chôn [Gm6/E] sâu yêu thương
Anh [A7] giấu đi tâm sự [Dm7]mỗi khi bên cạnh [Fm6] nhau
Chỉ biết [A7sus4/E] lặng thinh ngắm [Am7] nhìn
Một ngôi [Dm7] sao nhỏ bé [F] làm tim anh mãi [Gsus4] mong [G]chờ

Chorus:
Là anh cố [Fmaj7] chấp yêu em
Dù không thể [Em7] nói thành lời
[E7] Vì dại khờ anh thu mình trong suy [A7sus4] tư của [Am7] em
[Fmaj7]Dù buồn sầu hay [G]thương nhớ anh xin [E7]một mình mang [Am7] hết
Chỉ mong [Fmaj7] bờ mi em không [C/E] vương chút buồn
[Fmaj7] nụ cười em luôn [G6] trên bờ [Csus4] môi[ [C]

Dm7

2

Gsus4

1234

G

123

A7

23

Fm6

234

Am7

12

F

234

Fmaj7

234

Em7

234

E7

1234

C/E

123

G6

23

Csus4

34

C

123
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

  Cm

  234
  III

  Ab

  234

  Am

  123

  G

  123

  D/Gb

  1235

  D

  123

  Fm

  34

  C

  123

  F

  234

  Dm

  123

  G7

  123

  Em

  23

  A7

  23

  Em7

  234

  E

  123

  Gm

  34
  III

  C

  123

  C/E

  123

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể:

Hợp âm cùng giai điệu

Sheet nhạc

KHÓC MỘT DÒNG SÔNG

Sáng tác: Đức Huy
Hợp âm dạo (Thảo My): [Cm] | [Cm] | [Dm] | [Dm] | [F] | [G] | [Cm] | [Cm] [Cm] | [Cm] | [Eb] | [Eb] | [F] | [G] | [Cm] | [Cm] Tôi [D] hay nhớ [Gm] về quê [Cm] nhà vào buổi chiều. Nhất là [Eb] những buổi chiều mưa [Fm] rơ...

DRAMA QUEEN

DRAMA QUEEN - Bích Phương Hợp âm dạo - Slow Ballad: [Cm] | [Cm] | [Gm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [Gm7] | [Cm] 1. Mình là một cặp [Cm] đôi đẹp nhất thế [Gm] gian Ngọt ngào tựa nụ hôn kiểu Pháp dối [Cm] gian Càng yêu lâu, mình...

KHÔNG THỂ CHẠM ĐƯỢC EM

Hợp âm dạo: [Gm] | [Gm] | [D/Gb] | [D/Gb] | [Bb] | [C] [D] | [D] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] Nhiều lần [Gm] muốn [Dm] đứng trước em ngỏ lời [Gm] Sợ tổn [Gm/D] thương [F] thế nên anh chẳng [Dm7] nói [Bb] Cứ giấu hết [Gm]...
Sheet nhạc

HOA NỞ BÊN ĐƯỜNG

HOA NỞ BÊN ĐƯỜNG - Quang Đăng Trần Nhịp: 4/4, tempo: 87, điệu: Slow Ballad ===== [Bb] | [Bb] | [Am7] | [C]-[F] | [Bb] | [G] | [C] | [Dm] [Bb] | [C] | [Am] | [Dm] | [Bb] | [Bb] | [Am] | [Dm] 1. [Dm] Sao em vẫn mang đôi gi...

CUNG BUỒN THÁNG HẠ

Sáng tác: Thanh Sơn & Hoàng Trang
CUNG BUỒN THÁNG HẠ - Mộng Thi Điệu: Slow Ballad Hợp âm dạo: [F] | [F] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Bb] [F] | [F] | [C] | [Cm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [F] Năm [Dm] năm mỗi [F] lần nắng hạ vừa [Bb] sang [Bb] Ve [Gm]...
Sheet nhạc

KIÊN GIANG MÌNH ĐẸP LẮM

Sáng tác: Lê Giang
  Hợp âm dạo: [E] | [E] | [A] | [E] | [A] | [A] [F#m] | [F#m] | [B] | [E] | [E] | [E] (Quang Linh ver.) Chiều xuống [A] đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ Kiên [F#m7] Giang mình đẹ...

EM ĐÂU MUỐN THẤY ANH BUỒN

Nhịp: 4/4, tempo: 84, Slow Ballad ===== Anh ơi [Fm] họ đã xa rồi Bên ai người ta [Eb] sánh đôi Sao phải trông mong một người chỉ biết làm anh [Fm] khóc Cô đơn sớm [Ab] tối một mình Thân anh nặng mang [Eb] chữ tình Bao câ...

TÌNH CÂY VÀ ĐẤT

Sáng tác: Tô Thanh Tùng
Hợp âm dạo (Anh Thơ): [B] | [Gb] | [B] | [Gb] | [Gb] | [E]-[Dbm] | [Ebm] [E]-[Gb] | [Ebm] | [E]-[Gb] | [Gb] | [Gb] | [B] | [Dbm] | [Gb] Đất vắng [B] cây đất ngừng ngừng hơi thở Cây thiếu [Gb] đất cây sống sống [Ebm] với...

ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG

Sáng tác: Thế Hiển
ĐÀ LẠT LẬP ĐÔNG - Mộc San Intro (Slow Ballad): [Gbm] | [Gbm] | [Bm7] | [Bm7] | [Db] | [Db] [Gbm] | [Gbm] | [D] | [E] | [D] | [D/Gb] [D/Gb] | [E] | [D] | [Gbm] | [Gbm] 1. Đà Lạt [Gbm] lập đông hoa vàng vừa mới nở [Bm] hươ...

LỜI TỰ SỰ

Sáng tác: Ns Ưng Đại Vệ
LỜI TỰ SỰ - Ưng Đại Vệ Hợp âm dạo - Slow Ballad: [G] | [Em7] | [Em] | [Em] | [Bm] | [Am] | [C] [G] Lắng nghe tiếng thở dài của [D] mình trong đêm [Em] Đôi tay cố nắm thật [G] chặt để kìm nước mắt [Bm] rơi Mạnh mẽ là [Em]...