THƯƠNG EM LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ NGỜ

Ns Triết Phạm
Sáng tácNs Triết Phạm
Nhịp điệuSlow Ballad
Thể loạiNhạc trẻ
Đã xem240

Người đăng:

Toàn Đinh

Level:

Số bài đăng: 12

Hợp âm dạo:

[Cm] | [Cm] | [Cm] | [Ab] | [Am] | [G]

[D/Gb] | [D] | [Fm] | [G] | [G] | [G]

1. [G] Yêu em dù là đơn [C] phương thế [F] thôi
Sao [Dm] chẳng thể nói ra trước [C] đôi môi [G] kia
[C] Thương em là điều anh [F] không thể ngờ
Ngăn [Dm] nỗi nhớ cũng không thể [C] ngăn trái [G7] tim
Ngần ngại chôn [Em] sâu yêu thương
Anh [A7] giấu đi tâm sự [Dm] mỗi khi bên cạnh [F] nhau
Chỉ biết [Em7] lặng thinh ngắm [Am] nhìn
Một ngôi [Dm] sao nhỏ bé [F] làm tim anh mãi [G] mong chờ [G]

Chorus:
Là anh cố [F] chấp yêu em
Dù không thể [E] nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy [Am] tư của [Gm] em
[F] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [E] một mình mang [Am] hết
Chỉ mong [F] bờ mi em không vương chút buồn
[D] nụ cười em luôn [G] trên bờ [G] môi[ [C]

[F] | [F] | [Em] | [Am] | [Dm] | [C/E]

[F] | [F] | [Gsus4] | [G] | [F]

2. Trọn yêu thương này [F] trao cho em [Em]
Trọn tâm tư này [Am] anh giữ lấy
Sẽ [Dm] bên cạnh em dẫu [C/E] cho ngày mai
Người [F] rời xa anh, rời xa anh [G] mãi. [G]

Chorus:
Là anh cố [F] chấp yêu em
Dù không thể [Em7] nói thành lời
Vì dại khờ anh [E] thu mình trong suy [Am] tư của [Gm] em
[F] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [E] một mình mang [Am] hết
Chỉ mong [F] bờ mi em không vương chút buồn
[D] nụ cười em luôn [G] trên bờ [G] môi [C]
Chỉ mong [F] bờ mi em không [C/E] vương chút buồn
[Dm] nụ cười em luôn [G] trên bờ [C] môi [C]

[C] | [F] | [C]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gsus4

1234

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[Ebm] | [Ebm] | [Ebm] | [B] | [Cm] | [Bb]

[F/A] | [F] | [Abm] | [Bb] | [Bb] | [Bb]

1. [Bb] Yêu em dù là đơn [Eb] phương thế [Ab] thôi
Sao [Fm] chẳng thể nói ra trước [Eb] đôi môi [Bb] kia
[Eb] Thương em là điều anh [Ab] không thể ngờ
Ngăn [Fm] nỗi nhớ cũng không thể [Eb] ngăn trái [Bb7] tim
Ngần ngại chôn [Gm] sâu yêu thương
Anh [C7] giấu đi tâm sự [Fm] mỗi khi bên cạnh [Ab] nhau
Chỉ biết [Gm7] lặng thinh ngắm [Cm] nhìn
Một ngôi [Fm] sao nhỏ bé [Ab] làm tim anh mãi [Bb] mong chờ [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [G] nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy [Cm] tư của [Bbm] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Cm] hết
Chỉ mong [Ab] bờ mi em không vương chút buồn
[F] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Bb] môi[ [Eb]

[Ab] | [Ab] | [Gm] | [Cm] | [Fm] | [Eb/G]

[Ab] | [Ab] | [Bbsus4] | [Bb] | [Ab]

2. Trọn yêu thương này [Ab] trao cho em [Gm]
Trọn tâm tư này [Cm] anh giữ lấy
Sẽ [Fm] bên cạnh em dẫu [Eb/G] cho ngày mai
Người [Ab] rời xa anh, rời xa anh [Bb] mãi. [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [Gm7] nói thành lời
Vì dại khờ anh [G] thu mình trong suy [Cm] tư của [Bbm] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Cm] hết
Chỉ mong [Ab] bờ mi em không vương chút buồn
[F] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Bb] môi [Eb]
Chỉ mong [Ab] bờ mi em không [Eb/G] vương chút buồn
[Fm] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Eb] môi [Eb]

[Eb][Ab][Eb]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Eb/G

123

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

 

Hợp âm dạo:

[Eb] | [Eb] | [Abm] | [Abm] | [Cm] | [Eb]

[F] | [F] | [Abm] | [Abm] | [Bb] | [Bb][Bb]

1. [Bb] Yêu em dù là đơn [Bb] phương thế [Ab] thôi
Sao [Fm7] chẳng thể nói ra trước [Gm7] đôi môi [Bb] kia
[Bbsus4] Thương em là điều anh [Ab] không thể [Eb] ngờ
Ngăn [Ab] nỗi nhớ cũng không thể [Bb] ngăn trái tim
Ngần ngại chôn [Bbm] sâu yêu thương
Anh [C] giấu đi tâm sự [Ab] mỗi khi bên cạnh [Abm6] nhau
Chỉ biết [G7] lặng thinh ngắm [Eb] nhìn
Một ngôi [Fm7] sao nhỏ bé [Ab] làm tim anh mãi [Bb] mong chờ [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [Gm7] nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy [Cm] tư của [Bbm] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Eb] hết
Chỉ mong [Fm] bờ mi em không [Eb] vương chút buồn
[Ab] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Eb] môi [Eb]

[Ab] | [Fm] | [Gm] | [Cm7] | [Fm] | [Eb/G]

[Abm] | [Bbsus4] | [Bb] | [Eb]

[Eb] Thương em là điều anh [Ab] không thể ngờ
Ngăn [Fm] nỗi nhớ cũng không thể [Bb] ngăn trái tim
Ngần ngại chôn [Gm] sâu yêu thương
Anh [C] giấu đi tâm sự [Fm] mỗi khi bên cạnh [Abm6] nhau
Chỉ biết [G7] lặng thinh ngắm [Cm7] nhìn
Một ngôi [F] sao nhỏ bé [Ab] làm tim anh mãi [Bb] mong chờ [Bb]

Chorus:
Là anh cố [Ab] chấp yêu em
Dù không thể [Gm7] nói thành lời
Vì dại khờ anh [Em/B] thu mình trong suy [Cm] tư của [Bb] em
[Ab] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [G] một mình mang [Cm] hết
Chỉ mong [Fm] bờ mi em không [Eb/G] vương chút buồn
[Ab] nụ cười em luôn [Bb] trên bờ [Eb] môi [Ab]

2. Trọn yêu thương này trao cho em [Gm]
Trọn tâm tư này [Cm] anh giữ lấy
Sẽ [Fm] bên cạnh em dẫu [Eb/G] cho ngày mai
Người [Fm] rời [Gm] xa [Ab] anh, rời xa anh [Bb] mãi. [Bb][Bb/F][Bb/D]
Là anh cố [Ab] chấp yêu em [B][E]

Chorus (Lên 1/2 tone):
Là anh cố [A] chấp yêu em [A]
Dù không thể [Ab] nói thành lời
Vì dại khờ anh [Ab/C] thu mình trong suy tư của [Bm] em
[A] Dù buồn sầu hay thương nhớ
Anh xin [Ab] một mình mang [Dbm] hết
Chỉ mong [Gbm] bờ mi em không [E/Ab] vương chút buồn
[E] nụ cười em luôn [B] trên bờ [E] môi [E]
Chỉ mong [Dbm7] bờ mi em không [E] vương chút buồn
[Gbm] nụ cười em luôn [B] trên bờ [E] môi [E]

[A][B][Ebm7][B][B][Db][Dbm]

[B][Bbm7][Gb][E6][Dbm][B][E]

x

Abm

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Eb/G

123

Thế tay

x

Bb/F

234

Thế tay

x

Bb/D

134

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Ebm7

1234

Thế tay

x

Bbm7

123

Thế tay

 

Tone: Triết Phạm (D#) – Capo 3
Csus2: X32033
Gm6/E: 0X2333

[Csus2] Yêu em dù là đơn [Fadd9] phương thế thôi
Sao [Dm7]chẳng thể nói ra trước [Gsus4]đôi môi [G]kia
[Csus2] Thương em là điều anh [Fadd9]không thể ngờ
Ngăn [Dm7] nỗi nhớ cũng không thể [Gsus4]ngăn trái [G9] tim
Ngần ngại chôn [Gm6/E] sâu yêu thương
Anh [A7] giấu đi tâm sự [Dm7]mỗi khi bên cạnh [Fm6] nhau
Chỉ biết [A7sus4/E] lặng thinh ngắm [Am7] nhìn
Một ngôi [Dm7] sao nhỏ bé [F] làm tim anh mãi [Gsus4] mong [G]chờ

Chorus:
Là anh cố [Fmaj7] chấp yêu em
Dù không thể [Em7] nói thành lời
[E7] Vì dại khờ anh thu mình trong suy [A7sus4] tư của [Am7] em
[Fmaj7]Dù buồn sầu hay [G]thương nhớ anh xin [E7]một mình mang [Am7] hết
Chỉ mong [Fmaj7] bờ mi em không [C/E] vương chút buồn
[Fmaj7] nụ cười em luôn [G6] trên bờ [Csus4] môi[ [C]

x

Gsus4

1234

Thế tay

x

Fmaj7

234

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!