Young Thug

Tóm tắt lý lịch Young Thug

Ca sĩ Rapper Young Thug sinh ngày 9-8-1991 tại Bang Georgia, Mỹ và là Ca sĩ Rapper.

Nơi sống/ làm việc: Georgia

Ngày tháng năm sinh: 9-8-1991 (27 tuổi)

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *