TÌNH CHẤP NHẬN

Sáng tác Trần Đức
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 93

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2809

Phiên bản

Nhịp: 4/4, tempo: 65
=====

Intro:

[Eb] | [Cm] | [Cm] | [Cm] | [Dm7] | [Bb] | [Bb] | [Eb] 

[Eb] | [Cm] | [Cm] | [Cm] | [D] | [Bb] | [Gm] | [Gm] | [Gm] 

 

Còn bao nhiêu giấc mơ ta [Gm] vẫn mơ về [Gm] | [Gm] 
Còn bao nhiêu [Dm] khát khao ta [Cm] vẫn chờ mong [Cm] 
Mà thời [Eb] gian đâu có [Gm] đợi
Để giờ [Bb] đây ta đang [F] còn gì
Khi [Cm] vẫn chơi vơi trong [D] tình đời. [D] | [Dm7] 

Thử hỏi lòng ta, ta đang [Gm] muốn gì [Cm] 
Thử hỏi lòng ta đã thật sự [Cm] yêu chưa [Cm] | [Cm] 
Để cho nhau mãi tiếng [Bb] yêu thương
Để rồi [Eb] mai không ân [Ab] hận
Thì [Am7] xin cho nhau ta [D] cùng đến [Dm7] | [D7] 

Tình chỉ [G] cần hai đứa chấp [Cm] nhận mà thôi [F]
Cùng nhìn về nơi ánh sáng [Bb] của tình yêu [Bb]
Là sự [Eb] hy sinh đến cho nhau một [A] đời
[D] cùng giấc mơ ngày [Gm] mai. [Gm] | [Gm]

Tình chỉ cần hai đứa vui [Cm] trọn vẹn thôi [F]
Đừng nhìn về nơi dĩ vãng [Bb] của ngày qua [Cm]
Dù là không như ý ta [F] mong đợi,
[D7] cùng bắt đầu từ [Gm] đây. [Gm] | [Gm] 

[Gm] | [C7] | [Cm7] | [F] | [Bb] | [Bb]

[Eb] | [Eb] | [A] | [D] | [G] | [Cm7] | [Gm] 

Còn bao nhiêu giấc mơ ta [Gm] vẫn mơ về [Gm] | [Gm]
Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn [Cm] chờ mong [Cm]
Mà thời gian đâu [Gm] có đợi
Để giờ [Dm] đây ta đang [A] còn gì
Khi [Cm] vẫn chơi vơi trong [D] tình đời.

Thử hỏi lòng ta, ta [Gm] đang muốn gì
Thử hỏi lòng ta đã thật [Cm] sự yêu chưa
Để cho nhau mãi tiếng [Bb] yêu đương
Để rồi [D#] mai không ân [G#] hận
Thì xin cho nhau ta cùng [D] đến [Dm7]

Tình chỉ cần hai đứa chấp [Cm] nhận mà thôi [D]
Cùng nhìn về nơi ánh sáng [Bb] của tình yêu [Bb]
Là sự [Eb] hy sinh đến cho nhau một [A] đời
[D] cùng giấc mơ ngày [Gm] mai. [Gm] | [Gm]

Tình chỉ cần hai đứa vui [Cm] trọn vẹn mà thôi [C]
Đừng nhìn về nơi dĩ vãng [Bb] của ngày qua [D#]
Dù là không như ý ta [A] mong đợi,
[D] cùng bắt đầu từ [Gm] đây. [Gm] | [Gm]

Tình chỉ cần hai đứa vui [Cm] trọn vẹn mà thôi [C]
Đừng nhìn về nơi dĩ vãng [Bb] của ngày qua [Cm]
Dù là không như ý ta [A] mong đợi,
[D7] cùng bắt đầu từ [Gm] đây. [Cm]

[Cm] | [Cm] | [Dm7] | [Gm]

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

G#

234
IV

Thế tay

[Dm] | [Dm] | [Bb] | [A7] | [A7] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

Tình chỉ cần hai [F] đứa chấp nhận mà [Bb] thôi [Gm] | [C]
Cùng nhìn [Bb] về nơi ánh sáng [E]… của tình [Bb] yêu [F] | [F] | [Bb]
Là sự hy sinh [D] đến cho nhau [Am] một đời [E]
[B] cùng giấc mơ ngày [Am] mai. [Dm] | [Gm] | [Dm]
Còn [F] bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ [Dm] về [Dm] | [Dm]
Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn [Gm] chờ mong [Gm] | [Gm]
Mà thời gian đâu có [Dm] đợi
Để giờ [F] đây ta đang có [Em]
Khi vẫn chơi vơi trong [Am] tình đời. [Am] | [Am]

Thử hỏi lòng [E] ta, ta đang muốn [Dm][Dm] | [Dm]
Thử hỏi lòng ta đã thật [Gm] sự yêu chưa [Gm] | [Gm]
Để cho nhau mãi tiếng yêu [Dm] thương
Để rồi [Gm7] mai không ân [Eb/G] hận
Thì xin cho nhau ta cùng [A] đến [Am] | [Am]

Tình chỉ [F] cần hai đứa chấp [Gm] nhận mà [Bb] thôi [C]
Cùng nhìn về nơi ánh sáng [Dm/F] của tình [Dm] yêu [Bb]
Là sự hy sinh đến cho nhau [E] một đời
[A] cùng giấc mơ ngày [Dm] mai. [Dm] | [Dm]

Tình chỉ [Bb] cần hai đứa vui [Gm] trọn vẹn [Eb] thôi [C]
Đừng nhìn về nơi dĩ vãng [F] của ngày qua [Bb]
Dù là không như ý ta mong [E] đợi,
Thì [A] cùng bắt đầu từ [Dm] đây. [Gm] | [Dm]

[Dm] | [Gm] | [Gm] | [Dm] | [Dm] | [Em7] | [C] | [F]

[Gm] | [C] | [F] | [Bb] | [Bb] | [Am] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

Còn [F] bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ [Dm] về [Dm] | [Dm]
Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn [Gm] chờ mong [Gm] | [Gm]
Mà thời gian đâu có [Dm] đợi
Để giờ [F] đây ta đang có [Em]
Khi vẫn chơi vơi trong [Am] tình đời. [Am] | [Am]

Thử hỏi lòng [E] ta, ta đang muốn [Dm][Dm] | [Dm]
Thử hỏi lòng ta đã thật [Gm] sự yêu chưa [Gm] | [Gm]
Để cho nhau mãi tiếng yêu [Dm] thương
Để rồi [Gm7] mai không ân [Eb/G] hận
Thì xin cho nhau ta cùng [A] đến [Am] | [Am]

Tình chỉ [F] cần hai đứa chấp [Gm] nhận mà [Bb] thôi [C]
Cùng nhìn về nơi ánh sáng [Dm/F] của tình [Dm] yêu [Bb]
Là sự hy sinh đến cho nhau [E] một đời
[A] cùng giấc mơ ngày [Dm] mai. [Dm] | [Dm]

Tình chỉ [Bb] cần hai đứa vui [Gm] trọn vẹn [Eb] thôi [C]
Đừng nhìn về nơi dĩ vãng [F] của ngày qua [Bb]
Dù là không như ý ta mong [E] đợi,
Thì [A] cùng bắt đầu từ [Dm] đây. [Gm] | [Dm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Eb/G

123

Thế tay

x

Dm/F

1234

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!