Đình Bảo

Là thành viên của nhóm AC&M, Đình Bảo vốn đam mê âm nhạc từ nhỏ và đã học ở Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh gần 8 năm, dự định sẽ học lên cao học về thanh nhạc và sẽ theo đuổi sự nghiệp ca hát, sáng tác. Đình Bảo đã giới thiệu album đầu tay với những sáng tác của mình năm 2004, với chủ đề Hoa cỏ may.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *