Thông tin về nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên

Hợp âm những bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên sáng tác

Sheet nhạc

XA VẮNG

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên
Intro: [Cm] | [Gm] | [Fm] | [C] | [Cm] | [Cm] | [Gm]   [Gm] | [Fm] | [Fm/C] | [Gm7]-[Cm] | [Cm] | [Cm]  [Cm7] | [Gm] | [Gm] | [Fm] | [Gm] | [Cm] | [Cm]  Ngày anh xa [Gm] vắng Em [Cm] không trang điểm đợi [Cm/G] chờ Những...
Sheet nhạc

LƯU BÚT THỜI ÁO TRẮNG

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên
Intro (Thùy Anh): [Fm] | [Fm] | [Fm] | [Fm] | [Fm] | [C] | [C7] [Fm] | [Fm] | [C] | [C7] | [Fm] | [Fm] | [Bbm] [Fm] | [Ab] | [Db] | [C] | [Fm] | [Fm]  Màu [Fm] phượng hồng, đầy trang lưu bút Mùa hè [Bbm] ơi, có trở lại [...