ANDREA

Sáng tác : Khuyết danh
Thể loại : Nhạc Ý
Giai điệu : Slow Surf
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3299

Intro: [D] | [A] | [A] | [D] | [D] | [A] | [A][D]

[A] | [A][G] | [D] | [A] | [A][G] | [D]
An-[A] drea s'e' perso, s'e' [G] perso e non sa tor-[D] nare [D]
And-[A] rea s'e' perso, s'e' [G] perso e non sa tor-[D] nare [D]
An-[A] drea aveva un'-[G] amore, riccioli [D] neri [D]
An-[A] drea aveva un [G] dolore, riccioli [D] neri [D]

[A] | [A][G] | [D] | [A] | [A][G] | [D]
C'era [A] scritto sul foglio che era [G] morto sulla ban-[D] diera.
C'era [A] scritto, e la firma era [G] d'oro, era firma di [D] re [D]
Uc-[A] ciso sui monti di [G] Trento dalla mi-[D] traglia [D]
Uc-[A] ciso sui monti di [G] Tranto dalla mi-[D] traglia [D]

[A]|[A]|[G]|[D]|[A]|[A]|[G]|[D]

[A] Occhi di bosco contadino del [G] regno profilo fran-[D] cese [D]
[A] Occhi di bosco sol-[G] dato del regno profilo fran-[D] cese [D]
E An-[A] drea l'ha perso, ha perso [G] l'amore, la perla piu' [D] rara.
E An-[A] drea ha in [G] bocca un dolore, la perla piu' [D] scura [D]

[A]|[A]|[G]|[D]|[A]|[A]|[G]|[D]

An-[A] drea raccoglieva vio-[G] lette ai bordi del [D] pozzo [D]
An-[A] drea gettava riccioli [G] neri nel cerchio del [D] pozzo [D]
Il [A] secchio gli disse "Sig-[G] nore il pozzo e' pro-[D] fondo,
piu' [A] fondo del fondo degli [G] occhi della Notte del [D] Pianto" [D]
Lui [A] disse "Mi basta, mi basta che [G] sia piu' profondo di [D] me".
Lui [A] disse "Mi basta, mi basta che [G] sia piu' profondo di [D] me." [D]
[A] | [A][G] | [D] | [A] | [A][G] | [D]

D

123

A

123

G

123
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: