ANDREA

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc Ý
Đã xem 1153

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2139

Intro: [D] | [A] | [A] | [D] | [D] | [A] | [A][D]

[A] | [A][G] | [D] | [A] | [A][G] | [D]

An-[A] drea s'e' perso, s'e' [G] perso e non sa tor-[D] nare [D] 
And-[A] rea s'e' perso, s'e' [G] perso e non sa tor-[D] nare [D] 
An-[A] drea aveva un'-[G] amore, riccioli [D] neri [D] 
An-[A] drea aveva un [G] dolore, riccioli [D] neri [D]

[A] | [A][G] | [D] | [A] | [A][G] | [D]

C'era [A] scritto sul foglio che era [G] morto sulla ban-[D] diera.
C'era [A] scritto, e la firma era [G] d'oro, era firma di [D] re [D] 
Uc-[A] ciso sui monti di [G] Trento dalla mi-[D] traglia [D] 
Uc-[A] ciso sui monti di [G] Tranto dalla mi-[D] traglia [D] 

[A]|[A]|[G]|[D]|[A]|[A]|[G]|[D]

[A] Occhi di bosco contadino del [G] regno profilo fran-[D] cese [D] 
[A] Occhi di bosco sol-[G] dato del regno profilo fran-[D] cese [D] 
E An-[A] drea l'ha perso, ha perso [G] l'amore, la perla piu' [D] rara.
E An-[A] drea ha in [G] bocca un dolore, la perla piu' [D] scura [D] 

[A]|[A]|[G]|[D]|[A]|[A]|[G]|[D]

An-[A] drea raccoglieva vio-[G] lette ai bordi del [D] pozzo [D] 
An-[A] drea gettava riccioli [G] neri nel cerchio del [D] pozzo [D] 
Il [A] secchio gli disse "Sig-[G] nore il pozzo e' pro-[D] fondo,
piu' [A] fondo del fondo degli [G] occhi della Notte del [D] Pianto" [D] 
Lui [A] disse "Mi basta, mi basta che [G] sia piu' profondo di [D] me".
Lui [A] disse "Mi basta, mi basta che [G] sia piu' profondo di [D] me." [D]

[A] | [A][G] | [D] | [A] | [A][G] | [D]

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan