SAMBARIO

E. Riccardi
Sáng tác E. Riccardi
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc Ý
Đã xem 1376

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2088

 

[D] stretti abbracciati sul plaid sambar-[Em] io' [Bm]
[Am] oggi divido con te quello che [D] ho [D]
un misto di donna e bambina sambar-[Em] io' [Em]
giochiamo a fare mat-[A] tina
finche' si [D] puo' [D]
e le tue scar-[G] pe buttale [D] via [D]
io la mia [G] noia la butto [D] via
[F#m] mettiti a se-[G] dere [D]… e parliamo un [Gm] po'
[D] op-[Em] pu-[D] re [A] no
[D] sento che gia' non resisto samba-[Esus4] rio' [A]
[Em] nella tua mano un tran-[A] sistor
suona da un [D] po'
[D] bella ti asciughi i [A] capelli samba-[D] rio' [Esus4] | [Bm]
ti [Em7] tocco e non ti ri-[F#m] belli certo che [D] no
il tuo ves-[G] tito [Em]… buttalo [D] via
io la mia no- [G] ia la butto [D] via [Em] a [D/A] a [Em/B] a…[A] a
[D] sambari sambari sambari samba-[Em] rio'
sambari sambari [A] sambari samba-[D] rio'
sambari sambari sambari samba-[Em7] rio' [Bm]
[Em] sambari sambari [A] sambari samba-[D] rio'
le tue pau-[G] re buttale [D] via
io la mia [G] noia la butto [D] via [Em] a [D/A] a [Em/B] a…[A] a
[D] sambari sambari sambari samba-[Em] rio' [Em7]
sambari [Em] sambari [A] sambari samba-[D] rio'
sambari sambari sambari [Em] sambario' [Bm]
sambari sambari sambari samba-[Em] rio'
sambari sambari [A7] sambari samba-[D] rio'
sambari sambari [A7] sambari samba-[D] rio'

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan