Drupi

Thông tin về ca sĩ Drupi

Ca sĩ tên thật là Giampiero Anelli, sinh ngày 10-08-1947 tại Pavia – Ý.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.