Thông tin về ca sĩ Drupi

Thông tin về ca sĩ Drupi

Ca sĩ tên thật là Giampiero Anelli, sinh ngày 10-08-1947 tại Pavia – Ý.

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Drupi thể hiện

SAMBARIO

Sáng tác: E. Riccardi
Nhịp: 4/4, tempo: 114, điệu: Ballad ===== [D] | [D] | [D] | [D]  [D] stretti abbracciati sul plaid sambar-[Em] io' [D] [A6] oggi divido con te quello che [D] ho [D] un misto di donna e bambina sambar-[Em] io' [Em] giochi...