BESAME MUCHO

Consuelo Velázquez
Sáng tác Consuelo Velázquez
Nhịp điệu Rumba
Thể loại Nhạc Ý
Đã xem 1164

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Intro: [Cm] | [Gsus4] | [Cm] | [Cm] | [Gsus4]

[Cm] | [Ab6][Ab6] | [Cm7] | [Cm] | [Gsus4]

Bésa-[Cm] me, bésame [Fm] mucho [Fm]-[Csus4]
[Fm] Como si [Cm] fuera esta [Fm7] noche
La [Cm/G] última [Cm] vez. [Gm] | [Cm]-[Gm]

[Cm] Bésame, bésame [Fm] mucho [Csus4]-[Fm]
[Cm] Que tengo miedo a [D] perderte
Perderte [Gm] después. [Gm][G7]

Bésa-[Cm] me, bésame [Fm] mucho [Cm] | [Fm]-[Fm/C]
[Fm] Como si [C] fuera esta [Fm7] noche
La últi-[Cm] ma vez. [Cm]-[Eb/G]

[Csus4] Bésame, [E] bésame mu-[Fm] cho [Fm/C]-[Fm]
[Cm] Que tengo [Gsus4] miedo a per-[D] derte
Per-[Gm] derte des-[Cm] pués. [Gm][Cm]-[Eb/G]

[Fm] Quiero tenerte muy [Cm] cerca
Mirarme en tus [G] ojos
Verte junto a [Cm] mi [C/E]
[Fm] Piensa que tal ves ma-[Cm] ñana
Yo ya [Gm] estaré [D] lejos
Muy [Fm/Ab] lejos de [Gm] ti. [Cm]

Bésame, bésame [Fm] mucho [Fm]
Como si [Em] fuera esta [Ab/Eb] noche
La [Gsus4] última vez. [Cm]-[Cm/G]

[Cm] Bésame, [C] bésame [Fm] mucho [Csus4]-[Fm]
[Cm] Que tengo [G] miedo a perderte
Perderte des-[Cm] pués. [Gsus4]-[Cm7]

[Fm] | [Fm/C] | [Ab/C]-[Fm] | [G7][Cm][G]-[Cm] | [Eb/G]

[Cm] Bésame [C], bésame [Fm] mucho [Fm/C]-[Fm]
[Cm] Que tengo [Cm/G] miedo a perderte
Per-[G7] derte des-[Cm] pués. [Gsus4]-[Cm]

[Cm/G] Que tengo miedo a perderte [Fm]-[Gm]
Per-[Dsus4] derte des-[Cm] pués. [Gm]-[Cm]

[Gm]-[Csus4][Cm][Gsus4]-[Cm][Cm/G][Cm] ...

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gsus4

1234

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Eb/G

123

Thế tay

x

Fm/Ab

234

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!