Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 122

Intro:

  

 

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này

Xin lỗi những đêm mùa đông
Thân nóng ấm trên bàn tay hiền lành
Xin lỗi quán quen phải cùng tôi
Tập quên một người

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ.

Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời xa
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về.

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này

Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà.

  

  

 

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ.

Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời xa
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về.

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này

Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà.  
Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui , thế mà.  

 

Sheet nhạc bài: XIN LỖI

Hợp âm

Xin loi - Nguyen Hong Nhung - sheet