Hợp âm XIN DÌU NHAU ĐẾN TÌNH YÊU   Hợp âm dạo: [Gm] | [Gm][Gm] | [Gm][Gm] | [Gm][D#] | [Gm] [Dm] | [D#][D#] | [Cm][Cm] | [D][D] | [Gm] (Hạ Vy, Capo I.) Giờ em về đâu đường vắng [Gm] đêm khuya [Gm][Bb] Hạt mưa buồn [Gm6] rơi nhịp......